zespol

Plik można edytować w "/usr/home/thesuit1995/domains/et30.ergotree.pl/public_html/wp-content/themes/ergotree/cpt/cpt-templates/zespol/single//assets/template.php" Piotr Miller

Prawnik. W latach 1995-1999 menedżer i prokurent w Grupie Zarządzającej ŁÓDŹ – spółce inwestycyjnej Powszechnego Banku Gospodarczego S.A. W latach 1999-2001 kierował projektami doradczymi dla jednostek samorządu terytorialnego i firm komunalnych w ramach programu USAID/LGPP. Doświadczenie na rynku private equity zdobywał w grupie Copernicus Capital Partners-firmie zarządzającej funduszami private equity w Polsce i na Bałkanach oraz funduszami NFI Octava i Piast. Reprezentował fundusze Copernicus w radach nadzorczych spółek portfelowych. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prezesa Zarządu NFI Piast S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

27 listopada, 2022

Rola:

Partnerzy
https://www.linkedin.com/in/piotrmiller/
p.miller@avallon.pl
p.miller@avallon.pl