zespol

Plik można edytować w "/usr/home/thesuit1995/domains/et30.ergotree.pl/public_html/wp-content/themes/ergotree/cpt/cpt-templates/zespol/single//assets/template.php" Krysztof Kuźbik

Od początku przemian gospodarczych w Polsce związany z doradztwem strategicznym oraz restrukturyzacją finansową przedsiębiorstw i banków. Przed przejściem do Avallon, na początku 2012 roku, związany z Grupą Commerzbanku, gdzie między innymi tworzył mBank. Zarządzał również oddziałem korporacyjnym i Departamentem Strategii BRE Banku oraz kierował pracami zespołu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie. Był także Członkiem Zarządu Banku Forum na Ukrainie. Poprzednio Wiceprezes Grupy Zarządzającej Łódź i Dyrektor Wykonawczy SRPBG Advisors. W latach 1997–1998 Doradca Prezesa PBG Bank. Wcześniej zatrudniony w IFC, gdzie kierował projektami prywatyzacyjnymi na Ukrainie.

27 listopada, 2022

Rola:

Partnerzy
https://www.linkedin.com/in/kuzbik/
k.kuzbik@avallon.pl
k.kuzbik@avallon.pl