13.02.2003
I Konferencja – Wykupy Menedżerskie (MBO, MBI, LBO…) w Polsce w roku 2002
Kontakt dla mediów

Joanna Wiśniewska Menedżer ds. marketingu i PR j.wisniewska@avallon.pl

Agencja PR

Hagen PR Wojciech Dziewit wojtek@hagen.pl

13-14 lutego 2003 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona w całości wykupom menedżerskim.

Jej organizatorami byli Avallon Sp. z o.o. oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 

Patronat medialny nad Konferencją objęły Gazeta Giełdy PARKIET oraz Dziennik RZECZPOSPOLITA, zaś patronem honorowym był Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski.

W dwudniowych spotkaniach uczestniczyło blisko 150 osób reprezentujących banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, podmioty doradcze oraz zarządy spółek,
które zrealizowały wykupy. Najliczniejsza grupę stanowili jednak menedżerowie, którzy zamierzali w najbliższym czasie zrealizować transakcje wykupu kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa.

W pierwszym dniu Konferencji zajmowano się między innymi omówieniem aspektów związanych z: finansowaniem transakcji wykupów, problemami prawnymi jakie powstają przy realizacji wykupów oraz podsumowaniem rynku wykupów w roku 2002.

Po krótkim przywitaniu gości przez Prezesa Avallon Sp. z o.o. Tomasza Stamirowskiego oraz Makarego Stasiaka – Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej przedstawiono istotę transakcji kapitałowych jakimi są wykupy menedżerskie wraz z omówieniem otoczenia ekonomicznego realizacji takich transakcji.
Kolejnym punktem konferencji było omówienie sposobów finansowania transakcji wykupów menedżerskich. Prowadzący Michał Zawisza – Wiceprezes Avallon Sp. z o.o. przedstawił dostępne źródła finansowania z uwzględnieniem podmiotów dostarczających finansowania dłużnego.
Następnie Agata Sobieszek-Krzywicka wraz z Arkadiuszem Michaliszynem (Cameron McKenna) skupili się na prawnych i podatkowych aspektach realizowania transakcji wykupów. Po krótkiej przerwie Albin Pawłowski – Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Banku BZ WBK

przedstawił warunki oraz przygotowanie banków do realizacji tego typu projektów. Z kolei Stanisław Knaflewski – Partner Enterprise Investors zapoznał uczestników konferencji z możliwością realizacji wykupu wspólnie z funduszem inwestycyjnym typu private equity. Panel dotyczący aranżacji finansowania dłużnego został zamknięty dyskusją, w której uczestniczyli przedstawiciele banków, funduszy oraz domów maklerskich.

 

W drugiej części konferencji uczestnikom zostały przedstawione warunki rynkowe oraz stan rozwoju polskiego rynku wykupów. Co więcej Andrew Burrows – Dyrektor, Centrum Badań MBO Nottingham ocenił polski rynek z perspektywy europejskiej.

Następnie przedstawiciele Avallon przedstawili specyfikację transakcji wykupów w zależności od podmiotu sprzedającego wraz ze wskazaniem źródeł informacji o dostępnych transakcjach. Informacje te zostały podsumowane przez zaproszonych panelistów wśród których znaleźli się zarówno menedżerowie, którzy uczestniczyli w transakcji wykupu jak i reprezentanci instytucji dostarczających finansowanie.
Drugi dzień natomiast skierowany był do menedżerów zamierzających dokonać wykup, gdyż prezentowany był przykład pełnego procesu realizacji wykupu przez menedżerów.

 

Reasumując, ideą Konferencji było, aby stała się ona corocznym spotkaniem wszystkich grup uczestników rynku wykupów menedżerskich w Polsce, podczas którego możliwe byłoby podsumowanie wydarzeń roku mijającego. Jednocześnie Konferencja miała promować aktywne zarządy oraz przejrzyste struktury transakcji wykupów, poprzez które możliwe byłoby tworzenie polskiego kapitału.

13-14 lutego 2003 roku w siedzibie Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Konferencja poświęcona w całości wykupom menedżerskim.

Jej organizatorami byli Avallon Sp. z o.o. oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi.

 

Patronat medialny nad Konferencją objęły Gazeta Giełdy PARKIET oraz Dziennik RZECZPOSPOLITA, zaś patronem honorowym był Wojewoda Łódzki Krzysztof Makowski.

W dwudniowych spotkaniach uczestniczyło blisko 150 osób reprezentujących banki, fundusze inwestycyjne, domy maklerskie, podmioty doradcze oraz zarządy spółek,
które zrealizowały wykupy. Najliczniejsza grupę stanowili jednak menedżerowie, którzy zamierzali w najbliższym czasie zrealizować transakcje wykupu kierowanego przez siebie przedsiębiorstwa.

W pierwszym dniu Konferencji zajmowano się między innymi omówieniem aspektów związanych z: finansowaniem transakcji wykupów, problemami prawnymi jakie powstają przy realizacji wykupów oraz podsumowaniem rynku wykupów w roku 2002.

Po krótkim przywitaniu gości przez Prezesa Avallon Sp. z o.o. Tomasza Stamirowskiego oraz Makarego Stasiaka – Kanclerza Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej przedstawiono istotę transakcji kapitałowych jakimi są wykupy menedżerskie wraz z omówieniem otoczenia ekonomicznego realizacji takich transakcji.
Kolejnym punktem konferencji było omówienie sposobów finansowania transakcji wykupów menedżerskich. Prowadzący Michał Zawisza – Wiceprezes Avallon Sp. z o.o. przedstawił dostępne źródła finansowania z uwzględnieniem podmiotów dostarczających finansowania dłużnego.
Następnie Agata Sobieszek-Krzywicka wraz z Arkadiuszem Michaliszynem (Cameron McKenna) skupili się na prawnych i podatkowych aspektach realizowania transakcji wykupów. Po krótkiej przerwie Albin Pawłowski – Dyrektor Departamentu Rynków Kapitałowych Banku BZ WBK

przedstawił warunki oraz przygotowanie banków do realizacji tego typu projektów. Z kolei Stanisław Knaflewski – Partner Enterprise Investors zapoznał uczestników konferencji z możliwością realizacji wykupu wspólnie z funduszem inwestycyjnym typu private equity. Panel dotyczący aranżacji finansowania dłużnego został zamknięty dyskusją, w której uczestniczyli przedstawiciele banków, funduszy oraz domów maklerskich.

 

W drugiej części konferencji uczestnikom zostały przedstawione warunki rynkowe oraz stan rozwoju polskiego rynku wykupów. Co więcej Andrew Burrows – Dyrektor, Centrum Badań MBO Nottingham ocenił polski rynek z perspektywy europejskiej.

Następnie przedstawiciele Avallon przedstawili specyfikację transakcji wykupów w zależności od podmiotu sprzedającego wraz ze wskazaniem źródeł informacji o dostępnych transakcjach. Informacje te zostały podsumowane przez zaproszonych panelistów wśród których znaleźli się zarówno menedżerowie, którzy uczestniczyli w transakcji wykupu jak i reprezentanci instytucji dostarczających finansowanie.
Drugi dzień natomiast skierowany był do menedżerów zamierzających dokonać wykup, gdyż prezentowany był przykład pełnego procesu realizacji wykupu przez menedżerów.

 

Reasumując, ideą Konferencji było, aby stała się ona corocznym spotkaniem wszystkich grup uczestników rynku wykupów menedżerskich w Polsce, podczas którego możliwe byłoby podsumowanie wydarzeń roku mijającego. Jednocześnie Konferencja miała promować aktywne zarządy oraz przejrzyste struktury transakcji wykupów, poprzez które możliwe byłoby tworzenie polskiego kapitału.

Podoba Ci się ta aktualność?
Udostępnij ją!
Zobacz poprzednie aktualności
 • Wesołych Świąt !
  24.12.2016
 • Fundusz Avallon MBO został zwycięzcą Nagrody PSIK, the Polish Private Equity & Venture Capital Association w kategorii Deal of the Year (Exit)!

  Nagrodę w kategorii „Transakcja roku” głosami środowiska PE/VC zrzeszonego w PSIK przyznano spółce z portfela Avallon- Velvet Care.

  19.06.2019
 • II Konferencja – Wykupy Menedżerskie (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2003

  Honorowy patronat nad tegoroczną Konferencją objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Mieczysław Teodorczyk

  11.03.2004
 • III Konferencja – Wykupy Menedżerskie i Transakcje Lewarowane (MBO, LBO…) w Polsce w roku 2004
  9.05.2005
 • Diament miesięcznika Forbes 2010
  12.08.2010
 • Avallon najlepszym funduszem roku 2012!

  Fundusz Avallon wyróżniony został jako Najlepszy Funduszu Roku 2012 w kategorii Średni i Mały Fundusz

  5.06.2013